Який термін дії звіту про оцінку?

Термін дії звіту про експертну незалежну оцінку майна (нерухомого та рухомого) становить рівно шість місяців від дати оцінки. Дата оцінки зазначається в звіті про оцінку, а саме на сторінці «висновок», де також міститься вся основна інформація щодо виконавця, замовника та об’єкта оцінки.

На сторінці висновків також мають бути печатка та підписи виконавців оцінки (оцінювача, керівника оціночної компанії).